Regulamin serwisu

 1. Serwis jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie i w soboty w godzinach 9.00 do 12.00 .
 2. Przyjmowanie pojazdów i elementów zdemontowanych do naprawy odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 .
 3. Wydawanie pojazdów i zdemontowanych elementów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie zobowiązana jest do pozostawienia dowodu rejestracyjnego , a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie także kopię zakupu , darowizny lub użyczenia.
 5. Obowiązują ceny zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych poszczególnych elementów określony jest po rozmontowaniu ich z pojazdu.
 7. Klient może pozostawić wartościowe akcesoria z pojazdu w depozycie serwisu. Za pozostałe przedmioty pozostawione w pojeździe serwis nie odpowiada.
 8. Zawsze w godzinach pracy serwisu klient może uzyskać informacje o przebiegu naprawy wskazanych elementów.
 9. Zawsze w godzinach pracy serwisu klient może skontrolować przebieg naprawy.
 10. Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalony indywidualnie.
 11. Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej po upływie jednej doby od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy. W wypadku pozostawionych elementów zdemontowanych po upływie siedmiu dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 12. Serwis powiadamia klienta telefonicznie lub pocztą telefoniczną sms o zakończeniu naprawy.
 13. Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 100 złotych. W wypadku elementów zdemontowanych nie odebranych w terminie wyżej wyznaczonym za każdy tydzień przechowania w serwisie naliczana będzie opłata w wysokości 100 złotych.
 14. Jeżeli zdemontowane elementy klient nie odbierze w ciągu 60 dni od daty zakończenia naprawy przechodzą one na własność serwisu lub ulegają likwidacji.
 15. Pojazd lub pozostawione elementy mogą być wydane jedynie osobie która oddała je do serwisu lub osobie drugiej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem serwisu.
 16. Wyrażając chęć na realizację usługi naprawy w naszym warsztacie jednocześnie wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w regulaminie serwisu.