Naprawy przemysłowe

PALET PLASTIKOWYCH I SKRZYNIO PALET
POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH


KONTENERÓW NA ŚMIECISKRZYNEK I SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH
KOSZY I KOSZYKÓW ZAKUPOWYCH
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Z PP.

NAPRAWY ZBIORNIKÓW NA POTRZEBY PRZEMYSŁU

Spawanie na szczelność – ekstruzyjne -półpłynnym tworzywem.
Rozdzielnia kanalizacyjna z urwanymi rurami odpływowymi.


Skrócenie separatora o 50cm. Wgrzanie dna ekstruzyjnie na szczelność.Zbiornik do chemii. Miejsca naprawiane żywicą przed oszlifowaniem.

NAPRAWY WANIEN GALWANICZNYCH

Pęknięć ścian dna, rozwarstwiających się miejsc, uzupełnianie ubytków.
NAPRAWY KORYTEK, KUBEŁKÓW TRANSPORTOWYCH I TAŚMOCIĄGÓW