Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu :

 1. 1.Serwis jest czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie i w soboty w godzinach 9.00 do 12.00 .
 2. 2.Przyjmowanie pojazdów i elemntów zdemontowanych do naprawy odbywa sie w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 .
 3. 3.Wydawanie pojazdów i zdemontowanych elemntów klientom odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w innych dniach i godzinach.
 4. 4.Osoba pozostawiająca pojazd w serwisie zobowiązana jest do pozostawienia dowodu rejestracyjnego , a jeżeli pojazd nie został przerejestrowany po zakupie także kopię zkupu , darowizny lub użyczenia.
 5. 5.Obowiązują ceny zgodnie z aktualnym cennikiem.
 6. 6.W szczególnych wypadkach zakres prac naprawczych poszczególnych elemntów określony jest po rozmontowaniu ich z pojazdu.
 7. 7.Klient może pozostawić wartościowe akcesoria z pojadu w depozycie serwisu. Za pozostałe przedmioty pozostawione w pojeżdzie serwis nie odpowiada.
 8. 8.Zawsze w godzinach pracy serwisu klient może uzyskać informacje o przbiegu naprawy wskazanych elemntów.
 9. 9.Zawsze w godzinach pracy serwisu klint może skontrolować przebieg naprawy.
 10. 10.Termin wykonania naprawy jest zawsze ustalony indywidualnie.
 11. 11.Klient ma obowiązek odebrać pojazd z serwisu najpóźniej po upływie jednej doby od daty powiadomienia o zkończeniu naprawy. W wypadku pozostawionych elemntów zdemontowanych po upływie siedmiu dni od daty powiadomienia o zakończeniu naprawy.
 12. 12.Serwis powiadamia klienta telefonicznie lub pocztą telefoniczną sms o zakończeniu naprawy.
 13. 13.Jeżeli klient nie odebrał pojazdu w terminie wyżej wyznaczonym za każdy dzień przechowania pojazdu w serwisie naliczana będzie opłata parkingowa w wysokości 50 złotych. W wypadku elemntów zdemontowanch nie odebranych w terminie wyżej wyznaczonym za każdy tydzień przechowania w serwisie naliczana będzie opłata w wysokości 50 złotych.
 14. 14.Jeżeli zdemontowane elementy klient nie odbierze w ciągu 60 dni od daty zakończenia naprawy przechodzą one na własność serwisu lub ulegają likwidacji.
 15. 15.Pojazd lub pozostawione elemnty mogą być wydane jedynie osobie która oddała je do serwisu lub osobie drugiej po wcześniejszym uzgodnieniu z włascicielem serwisu.