Naprawy Przemysłowe Zbiorniki Przemysłowe

PALET PLASTIKOWYCH I SKRZYNIO PALET

POJEMNIKÓW PLASTIKOWYCH

Zmniejszenie pojemnika dookreślonej szerokości.

KONTENERÓW NA ŚMIECI

SKRZYNEK I SKRZYŃ TRANSPORTOWYCH

KOSZY I KOSZYKÓW ZAKUPOWYCH

KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ODPORNYCH NA KOROZJĘ Z PP.


NAPRAWY ZBIORNIKÓW NA POTRZEBY PRZEMYSŁU

(Spawanie na szczelność – ekstruzyjne -półpłynnym tworzywem.)

Rozdzielnia kanalizacyjna z urwanymi rurami odpływowymi.

Skrócenie separatora o 50cm. Wgrzanie dna ekstruzyjnie na szczelność.

Zbiornik do chemii . Miejsca naprawiane żywicą przed oszlifowaniem.

NAPRAWY WANIEN GALWANICZNYCH

Pęknięć ścian dna, rozwarstwiających się miejsc, uzupełnianie ubytków.


NAPRAWY KORYTEK, KUBEŁKÓW TRANSPORTOWYCH I TAŚMOCIĄGÓW